Historie

V červnu 1999 Vladislav Raclavský uspořádal v olomouckém Divadle hudby besedu s názvem “Já mám kolo, kdo má víc?” Účastníci tohoto setkání se dohodli, že založí kolařský spolek na podporu cyklistické dopravy v Olomouci – a o dva měsíce později bylo na Ministerstvu vnitra oficiálně zaregistrováno občanské sdružení “Olomoučtí kolaři” (OKO).

Prvním počinem nově vzniklého sdružení bylo sčítání cyklistické dopravy. Hmatatelným důsledkem této iniciativy bylo vyznačení oficiální cyklostezky a vybudování cca 15 m dlážděného úseku Smetanovými sady, to vše bylo hrazeno z rozpočtu města Olomouce. Dále byl na základě veřejné ankety v Radničních listech sestaven tzv. Registr cyklistických potřeb, v němž jsme shromáždili všechny podněty, připomínky a návrhy olomouckých cyklistů.

V roce 2000 jsme díky finanční podpoře města Olomouce uspořádali sérii cyklovýletů pro veřejnost po nově vybudovaných nebo vyznačených cyklostezkách, na nichž jsme účastníky postupně seznámilili s některými významnými kulturními a přírodními zajímavostmi v blízkém okolí (Tovačovský zámek, Mladečské jeskyně, radniční věž v Litovli, Těšíkovská kyselka apod.). Ve spolupráci se středoškolskými studenty jsme provedli další kolo sčítání cyklistů, které spolu s předchozími výsledky poskytlo ucelený obraz o směrech a intenzitě cyklistické dopravy. Získané informace posloužily jako podklad pro rozhodování o budování cyklostezek, případně pro přijetí různých opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů. Díky podpoře z Nadace VIA jsme začali vydávat zpravodaj Drátěný osel, v němž jsme veřejnost informovali o budování cyklistické infrastruktury v Olomouci (cyklostezky, stojany na kola) a dalších zajímavostech z oblasti cyklistiky a cykloturistiky. Dále jsme zpracovali “Katalog služeb cykloturistům v olomouckém okrese”, který obsahoval základní informace o možnostech ubytování, občerstvení a stravování, prodejnách a opravnách jízdních kol, sportovním a kulturním vyžití, zdravotnických službách, turistických zajímavostech, o cyklotrasách a o autobusovém a železničním spojení ve všech obcích olomouckého okresu. Položili jsme také základy projektu “Bezpečné cesty dětí do škol” . Ve spolupráci s Nadací Bezpečná Olomouc jsme docílili instalace bezpečných stojanů pro kola a podařilo se nám také prosadit vybudování některých významných cyklistických komunikací.

V pozdějších letech Město Olomouc podle našich podkladů vydalo unikátní cyklomapu Olomouce (2 vydání); sami jsme pravidelně vydávali časopis Drátěný osel a každoročně jsme uspořádali cca deset cyklovýletů pro olomouckou veřejnost.

V současné době má naše organizace přibližně šest desítek členů; máme svého zástupce v Komisi pro rozvoj dopravy na olomouckém magistrátu. Pořádáme pravidelně cyklovýlety – pro širokou veřejnost i pouze pro naše členy, případně na zakázku pro vybrané skupiny cyklistů. Z časových a finančních důvodů již nevydáváme časopis Drátěný osel, ale interní zpravodaj pro členy OKO s názvem Oslíček (nepravidelně).