Nejčastější dotazy

Kde se dozvím o Vašich akcích?

Přehled plánovaných akcí je pravidelně zveřejňován a aktualizován na našem webu. Výlety pro veřejnost inzerujeme i v dalších médiích – např. v měsíčníku INFO, MF Dnes, Olomouckém deníku, regionálních rádiích, na plakátcích v olomouckých cykloprodejnách apod. Doporučujeme nechat si zdarma posílat informace o plánovaných akcích emailem (požádejte si o zasílání na emailovou adresu info(zavináč)olkolari.cz) – někdy se rozhodneme uspořádat výlet takřka ze dne na den a informujeme o něm pouze emailem.

Mohu se zúčastnit Vašich cyklovýletů, i když nejsem členem Olomouckých kolařů?

Většinu cyklovýletů pořádáme pro veřejnost, takže se můžete zúčastnit. Jenom dodáváme, že jedete na vlastní nebezpečí a OKO neručí za případné újmy na zdraví nebo majetku. Při jízdě se, prosím, chovejte tak, abyste neohrozil sebe ani ostatní cykloturisty, případně další účastníky silničního provozu či chodce.

Kromě výletů pro veřejnost pořádáme i akce pouze pro členy OKO (jedná se zejména o několikadenní cyklistické zájezdy do různých míst ČR). Těchto výletů se mohou zúčastnit zájemci z řad veřejnosti pouze v případě, že plánovaný počet míst není obsazen členy OKO (a samozřejmě si účastník potom platí sám i všechny náklady spojené s organizací akce).

Jak se mohu stát členem Olomouckých kolařů?

Jednoduše. Nejprve doporučujeme přečíst si naše stanovy. Potom už stačí zaplatit členský příspěvek a chovat se tak, abyste nebyl vyloučen (ale nebojte se – zatím jsme k tomuto kroku nikdy nemuseli přistoupit).

Jak vysoký je členský poplatek, kde ho můžu zaplatit?

100 Kč – základní členský příspěvek (pro plnoplátce).

50 Kč – snížený členský příspěvek (platí studenti, nezaměstnaní, důchodci). Pokud jsou členy OKO dva plnoplátci z jedné rodiny, platí snížený příspěvek (tj. dohromady 200 Kč).

Poplatek lze zaplatit zhruba trojím způsobem:

  1. Osobně – hospodáři OKO (pokud nebude přítomen, tak jinému členu výboru) na členské schůzce, případně cyklovýletu. Vždy vám bude vystaven doklad o zaplacení a předána členská legitimace (ať už na místě nebo dodatečně). S hospodářem si můžete také telefonicky či emailem domluvit oboustranně výhodné místo setkání a předat poplatek tam.
  2. Převodem na bankovní účet – č.ú. 107-6504260217/0100 KB Olomouc, Po zaplacení nám dejte vědět, že jste poplatek zaplatili – buď mailem nebo SMS hospodáři.

Jakým způsobem mohou OKO zlepšit podmínky pro jízdu na kole v Olomouci?

Někteří lidé se domnívají, že sami zpracováváme konkrétní projekty cyklostezek, případně platíme jejich vybudování. Naše role je jiná – na základě vyhodnocení dopravní situace v Olomouci předkládáme magistrátu návrhy, kde by se měly cyklostezky prioritně budovat, případně připomínkujeme některá navrhovaná řešení. Upozorňujeme na problémy v cyklistické dopravě a snažíme se urychlit přijetí nápravných opatření.