Multikriteriální cykloplánovač: Revoluce v plánování nejlepší cyklotrasy?

Mobilní aplikace Cykloplánovač dokáže podle zadaných kritérií nalézt vhodnou trasu jak pro sportovní jízdu, tak pro cestu do práce. Ve výpočtu cesty zohledňuje vlastnosti povrchu, profil terénu, potřebný čas k dosažení cílového bodu a mnoho dalších specifik. Pavol Žilecký se na tvorbě aplikace podílel právě vývojem výpočtu možných tras. Algoritmus pak vyhodnotí několik tras, které vzhledem k zadaným kritériím nejlépe odpovídají požadavkům uživatele.

Odkaz pro město Olomouc:

http://transport.felk.cvut.cz/cykloplanovac/#?cityId=olomouc

 

zdroj: www.nakole.cz