Velký Kosíř

Pořadatel: OKO

Termín a čas: 16.5.2015 9:00

Hlavní pořadatel: Radomír Lichnovský

Prezentace: Horní náměstí u želviček

Trať vyjížďky:

 1. etapa 15km
  • 09:00-10:00 Olomouc Horní náměstí, cyklostezkou do Slatinic
  • 10:00-10:30 Sraz v cukrárně ve Slatinicích
  • 10:30-11:30 Návštěva muzea veteránů
 2. etapa 4,6km
  • 11:30-12:00 Slatinice-Kosíř rozhledna, cyklostezka č.6034
  • 12:00-12:30 Sraz u občerstvení pod rozhlednou
  • 12:30-13:00 Společný výstup na Tvrz Černá věž
 3. etapa 6,7km
  • 13:00-13:30 Kosíř věž-cyklostezkou do Drahanovic
  • 13:30-14:00 Sraz v Hospodě pod Tvrzí Černá věž
  • 14:00-14:30 Společný výstup na Tvrz Černá věž
 4. etapa: 15km
  • 14:30-15:30 Drahanovice-cyklostezkou do Olomouce

Valná hromada 25.3.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Olomouckých kolařů, která se koná ve středu 25. března 2015 od 17.30 hod.

Místo konání: Salonek restaurace Holický statek, Holický statek, Náves Svobody 14, Olomouc-Holice.

Navržený program:

 1. Zpráva o činnosti v roce 2014
 2. Zpráva o hospodaření OKO v roce 2014
 3. Návrhy na další fungování OKO, diskuse.
 4. Volba nového výboru OKO a předsedy
 5. Plány OKO na rok 2015.
 6. Diskuze, různé

Valná hromada je veřejná, vstup volný! Vítán je každý zájemce o cyklistickou dopravu v Olomouci. Případné návrhy na změnu programu nám zašlete předem nebo předejte nejméně 10 minut před konáním VH.

Valná hromada 9.1.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Olomouckých kolařů, která se koná v pátek 9. ledna 2015 od 17.30 hod.

Místo konání: Salonek restaurace Holický statek, Holický statek, Náves Svobody 14, Olomouc-Holice.

Navržený program:

 1. Zpráva o činnosti v roce 2014
 2. Zpráva o hospodaření OKO
 3. Plány OKO na rok 2015
 4. Diskuze, různé
 5. Platba členských příspěvků, prodlužování průkazek

Valná hromada je veřejná, vstup volný! Vítán je každý zájemce o cyklistickou dopravu v Olomouci. Případné návrhy na změnu programu nám zašlete předem nebo předejte nejméně 10 minut před konáním VH.‘, ‚Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu „Olomouckých kolařů“, která se koná v pátek 9. ledna 2015 od 17.30 hod.

Přijďte prosím včas.