Velký Kosíř

Pořadatel: OKO

Termín a čas: 16.5.2015 9:00

Hlavní pořadatel: Radomír Lichnovský

Prezentace: Horní náměstí u želviček

Trať vyjížďky:

 1. etapa 15km
  • 09:00-10:00 Olomouc Horní náměstí, cyklostezkou do Slatinic
  • 10:00-10:30 Sraz v cukrárně ve Slatinicích
  • 10:30-11:30 Návštěva muzea veteránů
 2. etapa 4,6km
  • 11:30-12:00 Slatinice-Kosíř rozhledna, cyklostezka č.6034
  • 12:00-12:30 Sraz u občerstvení pod rozhlednou
  • 12:30-13:00 Společný výstup na Tvrz Černá věž
 3. etapa 6,7km
  • 13:00-13:30 Kosíř věž-cyklostezkou do Drahanovic
  • 13:30-14:00 Sraz v Hospodě pod Tvrzí Černá věž
  • 14:00-14:30 Společný výstup na Tvrz Černá věž
 4. etapa: 15km
  • 14:30-15:30 Drahanovice-cyklostezkou do Olomouce

Valná hromada 25.3.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Olomouckých kolařů, která se koná ve středu 25. března 2015 od 17.30 hod.

Místo konání: Salonek restaurace Holický statek, Holický statek, Náves Svobody 14, Olomouc-Holice.

Navržený program:

 1. Zpráva o činnosti v roce 2014
 2. Zpráva o hospodaření OKO v roce 2014
 3. Návrhy na další fungování OKO, diskuse.
 4. Volba nového výboru OKO a předsedy
 5. Plány OKO na rok 2015.
 6. Diskuze, různé

Valná hromada je veřejná, vstup volný! Vítán je každý zájemce o cyklistickou dopravu v Olomouci. Případné návrhy na změnu programu nám zašlete předem nebo předejte nejméně 10 minut před konáním VH.