Valná hromada 25.3.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Olomouckých kolařů, která se koná ve středu 25. března 2015 od 17.30 hod.

Místo konání: Salonek restaurace Holický statek, Holický statek, Náves Svobody 14, Olomouc-Holice.

Navržený program:

  1. Zpráva o činnosti v roce 2014
  2. Zpráva o hospodaření OKO v roce 2014
  3. Návrhy na další fungování OKO, diskuse.
  4. Volba nového výboru OKO a předsedy
  5. Plány OKO na rok 2015.
  6. Diskuze, různé

Valná hromada je veřejná, vstup volný! Vítán je každý zájemce o cyklistickou dopravu v Olomouci. Případné návrhy na změnu programu nám zašlete předem nebo předejte nejméně 10 minut před konáním VH.